prof. Mariusz Lipowski – wypromowane doktoraty

Żaneta Szczepańska-Klunder (2016) Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych nauczycieli wychowania fizycznego

Magdalena Jochimek (2016) Aktywność fizyczna a psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych gimnazjalistów

Daniel Krokosz (2017) Uwarunkowania i motywy uczestnictwa w sportach ekstremalnych a poczucie zadowolenia z życia

Małgorzata Pogorzelska (2018) Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie uczniów w wieku 9 lat o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej – uwarunkowania psychospołeczne