dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

agnieszka.maciejewska-skrendo@awf.gda.pl

ORCID: 0000-0003-4587-2411

ResearchGate profile

konsultacje

gabinet 207 B,  25.02., 03.03., 21.04., 19.05., 02.06. godz. 13.00-14.00

wypromowane doktoraty

  • Maciej Buryta (2019) Wpływ zróżnicowania genów kodujących białka z rodziny receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów PPAR oraz ich koaktywatorów na potrenigową odpowiedź adaptacyjną organizmu w zakresie zmian parametrów masy i składu ciała oraz wskaźników biochemicznych gospodarki lipidowo-węglowodanowej

promotor pomocniczy

  • Monika Michałowska-Sawczyn (2019) Wybrane polimorfizmy genu COL5A1 jako potencjalne markery predyspozycji do występowania urazów więzadła krzyżowego przedniego u zawodników w piłce nożnej (promotor: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk)

CV POL

CV ENG

publikacje