dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

piotr.godlewski@awf.gda.pl

ORCID: 0000-0002-5054-6306

ResearchGate profile

konsultacje

wypromowane doktoraty

  • Jerzy Zygalski (2014) Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956
  • Jarosław Owsiański (2018) Polska piłka nożna w Wielkopolsce w latach 1907-1945
  • Mirosław Bierkus (2020) Wpływ treningu wytrzymałościowego Nordic Walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn

CV POL

CV ENG

publikacje