prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

pawel.cieszczyk@awf.gda.pl

ORCID: 0000-0002-7735-7580

ResearchGate profile

konsultacje

gabinet 106 A, środa: 13.00 – 15.00

wypromowane doktoraty

  • Anna Pędzik-Krajewska (2014) Ocena wpływu urodzeniowej masy ciała, czasu rozwiązania ciąży i liczby punktów w skali Apgar na rozwój fizyczny osób w okresie wczesnej stabilizacji organizmu
  • Agata Grenda (2016) Polimorfizm wybranych genów markerowych u wysokokwalifikowanych pływaków
  • Monika Michałowska-Sawczyn (2016) Wybrane polimorfizmy genu COL5A1 jako potencjalne markery genetyczne predyspozycji do występowania kontuzji więzadła krzyżowego przedniego w piłce nożnej
  • Ewelina Maculewicz (2018) Badania zmienności genetycznej genów COL1A1, COL3A1, COL5A1 u pacjentów z zerwanym ścięgnem Achillesa jako punkt wyjścia do opracowania wczesnych metod prewencji dla osób aktywnych fizycznie

CV POL

CV ENG

publikacje