stopnie doktora nadane przez Radę Naukową AWFiS w Gdańsku (od 2019 roku)

mgr Wojciech Kobza Wpływ terapii manualnej na zmniejszanie bólu i polepszanie jakości życia u chorych w wybranych jednostkach chorobowych rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, promotor pomocniczy: dr Paweł Lizis
recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Klimek, AWF Kraków recenzja
prof. dr hab. Bartosz Molik, AWF Warszawa recenzja
prof. dr hab. Roman Nowobilski, UJ Kraków recenzja
publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 2021-03-29, stopień nadany:

mgr Łukasz Bielawa Trening zdrowotny Nordic Walking a zmiany stabilności posturalnej u kobiet w wieku 60-75 lat streszczenie
promotor: dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej recenzja
dr hab. Ewa Kozdroń, prof. AWF Warszawa recenzja
publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 2021-02-08, stopień nadany: 2021-03-25

…w trakcie wprowadzania 🙂