Nowy (2021-12-21), rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Nowa lista Journal Citation Reports

obrony rozpraw doktorskich z zakresu nauk o kulturze fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłoszenia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
ogłoszenia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ogłoszenia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ogłoszenia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
ogłoszenia

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ogłoszenia

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłoszenia