Wykłady dodatkowe

21 maja 2022
09.00-11.15 Sport and Olympism as a subject of research and study – the simplicity of the methodological canon prof. Andrzej Pawłucki
3 czerwca 2022
09.00-11.15 Clinical trials in sport and physical activity prof. Łucja Bieleninik
11.45-14.00 Small-sided games in team sports training prof. Filipe Manuel Clemente

I rok

22 stycznia 2022
09.00-11.15 The body posture and spinal deformities as a challenge for physiotherapists and researchers dr Paulina Ewertowska
11:45-14:00 Unconventional methods of rehabilitation and innovative monitoring technologies of the psychophysical condition of athletes prof. Bogdan Vynogradskyi
14:15-16:30 Non-invasive research methods for karate athletes prof. Bogdan Kindzer
28 stycznia 2022
09:00-11:15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
25 lutego 2022
9:00-11:15 Metodologia badań naukowych prof. Piotr Godlewski
13:00-15:15 Tworzenie baz danych prof. Jakub Kortas
26 lutego 2022
14.30-16.45 How to find sources for your research in SCOPUS and PUBLONS database prof. Oksana Zabalotna
27 lutego 2022
09.00-11.15 How to represent yourself in a good CV prof. Oksana Zabalotna
11.45-14.00 A day in the day of a lifeguard (present & past) prof. Oksana Zabalotna
11 marca 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
18 marca 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
25 marca 2022
11.45-14.00 Organisational psychology in sport dr Dorota Godlewska-Werner
14:30-16:45 Metodologia badań naukowych prof. Piotr Godlewski
26 marca 2022
09.00-11.15 New approaches to study the multi-joint limb movements in humans prof. Alexander Kostyukov
11.45-14-00 Foundations of movement mechanics dr Tetiana Abramovych
27 marca 2022
09.00-11.15 Directions of research in psychology of extreme sport. Clinical aspects of sport and exercise psychology dr Daniel Krokosz
11.45-14.00 Interpersonal communication in sport dr Daniel Krokosz
1 kwietnia 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
2 kwietnia 2022
09.00-11.15 Therapeutic climbing great alternative and challenge for patients dr Dalia Woźnica
10 kwietnia 2022
09.00-11.15 Sports, body and media. Sociological explorations dr Anna Majer
11.45-14-00 Basic principles, goals and variables of resistance training (cz. I) prof. Michał Wilk
22 kwietnia 2022
09.00-13.00 Introduction to systematic review of psychosocial interventions (cz. I) prof. Łucja Bieleninik
24 kwietnia 2022
11.45-14.00 Therapeutic exercise: foundational concepts prof. Tetiana Odynets
6 maja 2022
09.00-11.15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
7 maja 2022
09.00-11.15 Muscle fatigue, measurements techniques and its effects on postural control prof. Hamidollah Hassanlouei
11.45-14.00 Sensory and viscoelastic properties of skeletal muscle and tendons assessed in laboratory and sport-field environments prof. Adam Kawczyński
13 maja 2022
09.00-13.00 Introduction to systematic review of psychosocial interventions (cz. II) prof. Łucja Bieleninik
14.00-16.15 Research ethics dr Monika Żmudzka

II rok

26 lutego 2022
14.30-16.45 How to find sources for your research in SCOPUS and PUBLONS database prof. Oksana Zabalotna
27 lutego 2022
09.00-11.15 How to represent yourself in a good CV prof. Oksana Zabalotna
11.45-14.00 A day in the day of a lifeguard (present & past) prof. Oksana Zabalotna
4 marca 2022
14:30-16:45 Metodologia badań naukowych prof. Piotr Godlewski
10 marca 2022
09.00-11.15 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych prof. Jakub Kortas
11 marca 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
18 marca 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
25 marca 2022
11.45-14.00 Organisational psychology in sport dr Dorota Godlewska-Werner
26 marca 2022
09.00-11.15 New approaches to study the multi-joint limb movements in humans prof. Alexander Kostyukov
11.45-14-00 Foundations of movement mechanics dr Tetiana Abramovych
27 marca 2022
09.00-11.15 Directions of research in psychology of extreme sport. Clinical aspects of sport and exercise psychology dr Daniel Krokosz
11.45-14.00 Interpersonal communication in sport dr Daniel Krokosz
1 kwietnia 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe prof. Anna Szumilewicz
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
2 kwietnia 2022
09.00-11.15 Therapeutic climbing great alternative and challenge for patients dr Dalia Woźnica
7 kwietnia 2022
11:45-14:00 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych prof. Jakub Kortas
8 kwietnia 2022
14:30-16:45 Metodologia badań naukowych prof. Piotr Godlewski
10 kwietnia 2022
09.00-11.15 Sports, body and media. Sociological explorations dr Anna Majer
11.45-14-00 Basic principles, goals and variables of resistance training (cz. 1) prof. Michał Wilk
24 kwietnia 2022
11.45-14.00 Therapeutic exercise: foundational concepts prof. Tetiana Odynets
6 maja 2022
11:45-14:00 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
7 maja 2022
09.00-11.15 Muscle fatigue, measurements techniques and its effects on postural control prof. Hamidollah Hassanlouei
11.45-14.00 Sensory and viscoelastic properties of skeletal muscle and tendons assessed in laboratory and sport-field environments prof. Adam Kawczyński
13 maja 2022
14.00-16.15 Research ethics dr Monika Żmudzka

III rok

27 lutego 2022
09.00-11.15 How to represent yourself in a good CV prof. Oksana Zabalotna
11.45-14.00 A day in the day of a lifeguard (present & past) prof. Oksana Zabalotna
11 marca 2022
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
18 marca 2022
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
25 marca 2022
11.45-14.00 Organisational psychology in sport dr Dorota Godlewska-Werner
26 marca 2022
09.00-11.15 New approaches to study the multi-joint limb movements in humans prof. Alexander Kostyukov
11.45-14-00 Foundations of movement mechanics dr Tetiana Abramovych
27 marca 2022
09.00-11.15 Directions of research in psychology of extreme sport. Clinical aspects of sport and exercise psychology dr Daniel Krokosz
11.45-14.00 Interpersonal communication in sport dr Daniel Krokosz
1 kwietnia 2022
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi prof. Anna Szumilewicz
2 kwietnia 2022
09.00-11.15 Therapeutic climbing great alternative and challenge for patients dr Dalia Woźnica
7 kwietnia 2022
09:00-11:15 Tworzenie baz danych prof. Jakub Kortas
10 kwietnia 2022
09.00-11.15 Sports, body and media. Sociological explorations dr Anna Majer
11.45-14-00 Basic principles, goals and variables of resistance training (cz. 1) prof. Michał Wilk
22 kwietnia 2022
14.30-16.45 Research ethics dr Monika Żmudzka
24 kwietnia 2022
11.45-14.00 Therapeutic exercise: foundational concepts prof. Tetiana Odynets
6 maja 2022
14:30-16:45 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
7 maja 2022
09.00-11.15 Muscle fatigue, measurements techniques and its effects on postural control prof. Hamidollah Hassanlouei
11.45-14.00 Sensory and viscoelastic properties of skeletal muscle and tendons assessed in laboratory and sport-field environments prof. Adam Kawczyński
13 maja 2022
14.00-16.15 Research ethics dr Monika Żmudzka

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Moduł zajęć rok I rok II rok III rok IV liczba godzin
I II III IV V VI VII VIII
przedmioty ogólne:
1.Współczesne trendy w naukach o kulturze fizycznej 6666666648
2.Etyka w badaniach naukowych 33
3.Metodologia badań naukowych 666624
4.Zaawansowane przeszukiwanie baz danych 6612
5. Wykorzystanie menedżerów bibliografii 66
6.Prezentacja wyników badań 3333333324
7.Metody przygotowania tekstu naukowego 333312
8.Komunikacja interpersonalna w zespole badawczym 336
9.Dydaktyka szkoły wyższej 336
10.Tworzenie baz danych 333312
11.Pakiety statystyczne w badaniach naukowych 3366321
12.Aplikowanie o fundusze na badania naukowe 3339
13.Zarządzanie projektami badawczymi 333312
14.Prawo własności intelektualnej 33
15.Interdyscyplinarność badań naukowych 333312
16.Filozofia nauki 33
17.Rozwój osobisty naukowca 336
18.Zarządzanie zespołem badawczym 336
19.Analiza bibliometryczna 33
liczba godzin: 3636363636241212228
moduł seminaryjny:
1.Seminarium doktorskie 1212121212242424132
2.Forum dyskusyjne 6666666648
3.Sesja sprawozdawcza 6666666648
liczba godzin: 2424242424363636228
praktyki dydaktyczne:
1.Hospitacja zajęć 15-3015-3030-60
2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych 15-3015-3015-3015-3015-3015-3090-180

Szkoła Doktorska – program kształcenia i efekty uczenia się
Studia Doktoranckie – cykl kształcenia 2018-2022