Szkoła Doktorska I rok, sem. II

New Era of Prenatal and Postnatal Exerciseprof. Anna Szumilewicz
4 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
11 marca 2021, g. 9.00 – 11.15

Exercise during pregnancy as an antidote to non-communicable diseases of two generationsprof. Anna Szumilewicz
18 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
1 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.15

Aktywność fizyczna osób starszych w badaniach naukowychprof. Zbigniew Ossowski
18 marca 2021, g. 12.00 – 14.15

Metodologia badań naukowychprof. Mariusz Lipowski
18 marca 2021, g. 15.00 – 17.15

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców – NCN
23 marca 2021, g. 10.00 – 13.00

Effective search and use of electronic scientific resourcesmgr Urszula Nowicka
8 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30
15 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30
22 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30

Prezentacja wyników badańdr Kinga Humińska-Lisowska
30 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
21 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.15

Dydaktyka szkoły wyższej – prof. Marcin Białas
26 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
9 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.15

Pain pathophysiology. Research on pain in sports and physical activity – dr Grzegorz Pawlus
26 kwietnia 2021 9.00-11.15
10 maja 2021 9.00-11.15

Szkoła Doktorska II rok, sem. IV

New Era of Prenatal and Postnatal Exerciseprof. Anna Szumilewicz
4 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
11 marca 2021, g. 9.00 – 11.15

Exercise during pregnancy as an antidote to non-communicable diseases of two generationsprof. Anna Szumilewicz
18 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
1 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.15

Aktywność fizyczna osób starszych w badaniach naukowychprof. Zbigniew Ossowski
18 marca 2021, g. 12.00 – 14.15

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców – NCN
23 marca 2021, g. 10.00 – 13.00

Effective search and use of electronic scientific resourcesmgr Urszula Nowicka
8 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30
15 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30
22 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.30

Pain pathophysiology. Research on pain in sports and physical activity – dr Grzegorz Pawlus
26 kwietnia 2021 9.00-11.15
10 maja 2021 9.00-11.15

Prezentacja wyników badańdr Kinga Humińska-Lisowska
12 maja 2021, g. 9.00 – 11.15
26 maja 2021, g. 9.00 – 11.15

Studia Doktoranckie III rok, sem. VI

Monitorowanie aktywności i sprawności fizycznej prof. Marcin Dornowski
11 marca 2021, g. 11.30 – 13.00
18 marca 2021, g. 11.30 – 13.00
9 kwietnia 2021, g. 11.30 – 13.00
16 kwietnia 2021, g. 10.45 – 12.45
23 kwietnia 2021, g. 11.30 – 13.00

Metabolizm wysiłkowy – prof. Jan Jacek Kaczor
19 marca 2021, g. 9.00 – 11.15
26 marca 2021, g. 9.00 – 10.30
9 kwietnia 2021, g. 9.00 – 11.15
16 kwietnia 2021, g. 9.00 – 10.30

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Moduł zajęć rok I rok II rok III rok IV liczba godzin
I II III IV V VI VII VIII
przedmioty ogólne:
1.Współczesne trendy w naukach o kulturze fizycznej 6666666648
2.Etyka w badaniach naukowych 33
3.Metodologia badań naukowych 666624
4.Zaawansowane przeszukiwanie baz danych 6612
5. Wykorzystanie menedżerów bibliografii 66
6.Prezentacja wyników badań 3333333324
7.Metody przygotowania tekstu naukowego 333312
8.Komunikacja interpersonalna w zespole badawczym 336
9.Dydaktyka szkoły wyższej 336
10.Tworzenie baz danych 333312
11.Pakiety statystyczne w badaniach naukowych 3366321
12.Aplikowanie o fundusze na badania naukowe 3339
13.Zarządzanie projektami badawczymi 333312
14.Prawo własności intelektualnej 33
15.Interdyscyplinarność badań naukowych 333312
16.Filozofia nauki 33
17.Rozwój osobisty naukowca 336
18.Zarządzanie zespołem badawczym 336
19.Analiza bibliometryczna 33
liczba godzin: 3636363636241212228
moduł seminaryjny:
1.Seminarium doktorskie 1212121212242424132
2.Forum dyskusyjne 6666666648
3.Sesja sprawozdawcza 6666666648
liczba godzin: 2424242424363636228
praktyki dydaktyczne:
1.Hospitacja zajęć 15-3015-3030-60
2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych 15-3015-3015-3015-3015-3015-3090-180

Szkoła Doktorska – program kształcenia i efekty uczenia się

Studia Doktoranckie – cykl kształcenia 2018-2022