planowane obrony

Rozprawy doktorskie dostępne są do wglądu w Biurze Spraw Doktoranckich AWFiS w Gdańsku
Obrony odbywają się w Sali Senackiej (gmach główny) w trybie hybrydowym

mgr Magdalena Piernicka Programy treningowo-edukacyjne a funkcja mięśni dna miednicy u aktywnych fizycznie nieródek
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, promotor pomocniczy: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ignasiak recenzja, dr hab. Artur Gołaś, prof. AWF Katowice recenzja
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 – zapraszamy! link

mgr Matteo Giuriato Biological evaluation in sport performance during childhood: an allometric approach
promotor: dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław
rozprawa doktorska
recenzenci: dr hab. Jan Konarski, prof. AWF Poznań recenzja, dr hab. Marek Konefał, prof. AWF Wrocław recenzja, dr hab. Michał Wilk, prof. AWF Katowice recenzja
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 21 lutego 2022 roku o godzinie 12.00 – zapraszamy! link

mgr Gilmara Gomes de Assis The effect of the BDNF Val66Met polymorphism on BDNF expression and the counteract power of the exercise
rozprawa doktorska
promotor: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Czarny, Uniwersytet Rzeszowski recenzja, dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław recenzja, dr hab. Grzegorz Trybek, prof. PUM Szczecin recenzja
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 21 lutego 2022 roku o godzinie 14.00 – zapraszamy! link

mgr Michał Kosiński Zmiany w postrzeganiu lęku przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW Kielce
recenzenci: dr hab. Adam Kantanista, prof. AWF Poznań recenzja, dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice recenzja

mgr Joanna Samulak Stężenie N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) w osoczu krwi ludzkiej w warunkach fizjologicznych i patologicznych
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Robert Olek, prof. AWF Poznań, dr hab. Łukasz Lewicki, prof. GUMed
recenzenci: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice recenzja, dr hab. Dominika Szalewska, prof. GUMed recenzja

wszczęte postępowania
nadane stopnie doktora