mgr Piotr Szumiło Zastosowanie polimorfizmów I/D genu ACE oraz R577X genu ACTN3 jako podstawa testów genetycznych na potrzeby sportu, promotor: dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS Gdańsk
streszczenie
recenzja 1: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US Szczecin
recenzja 2: dr hab. Bożena Mroczek, prof. PUM Szczecin
Obrona rozprawy doktorskiej odwołana z powodów epidemicznych – nowy termin obrony zostanie ustalony na posiedzeniu Rady Naukowej 29 października 2020 roku

mgr Agnieszka Kostyra Zróżnicowanie predyspozycji psychospołecznych u zawodników uprawiających pływanie i piłkę nożną, promotor: dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK Toruń, promotor pomocniczy: dr Dominika Wilczyńska, AWFiS Gdańsk
streszczenie
recenzja 1: dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW Bydgoszcz
recenzja 2: dr hab. Marek Sokołowski, prof. AWF Poznań

mgr Leszek Tomaczkowski Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI, promotor: dr hab. Tomasz Frołowicz
streszczenie
recenzja 1: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF Poznań
recenzja 2: dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Zielona Góra