planowane obrony

Rozprawy doktorskie dostępne są do wglądu w Biurze Spraw Doktoranckich AWFiS w Gdańsku
Obrony odbywają się w Sali Senackiej (gmach główny) w trybie hybrydowym

mgr Tomasz Dudziak Trening zdrowotny realizowany metodą obwodową a skład ciała i wydolność fizyczna dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 9-11 lat
rozprawa doktorska
promotor: prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
recenzenci: dr hab. Mariusz Zasada, prof. UKW Bydgoszcz recenzja, dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Warszawa recenzja

mgr Mirela Kozakiewicz Sprawność psychomotoryczna dzieci urodzonych poniżej 35 tygodnia ciąży w wieku wczesnoszkolnym
rozprawa doktorska
promotorzy: dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. UG, promotor pomocniczy: dr Jolanta Zajt
recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Wierzba recenzja, dr hab. Krystyna Górniak, prof. AWF Warszawa recenzja

mgr Weronika Lepionka Wpływ zróżnicowania genów kodujących interleukinę-6 oraz interleukinę-1α na zmiany masy i składu ciała oraz wybranych wskaźników biochemicznych wywołane 12-tygodniowym treningiem
rozprawa doktorska
promotorzy: dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS; promotor pomocniczy: dr Ewelina Maculewicz
recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Mastalerz recenzja, prof. dr hab. Adam Maszczyk recenzja, dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego recenzja

wszczęte postępowania
nadane stopnie doktora