Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku kształci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej

Wysoka jakość rozpraw doktorskich możliwa jest dzięki współpracy z wybitnymi profesorami
oraz pracy w istniejących zespołach badawczych prowadzonych przez znakomitych naukowców

Zarządzenie Rektora o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku