Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Szkoła Doktorska

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
mariusz.lipowski@awf.gda.pl
+48 58 55 47 104, +48 501 128 554
111 (budynek główny)
czwartek 12.00 – 14.00

Biuro Spraw Doktoranckich

mgr Sylwia Markot
Główny Specjalista ds. Doktoranckich
sylwia.markot@awf.gda.pl
+48 58 55 47 262, +48 603 766 393
109 (budynek główny)
poniedziałek – piątek 09.00 – 14.00

szkola.doktorska@awf.gda.pl

nazwa banku: City Bank Handlowy, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
nr konta: 94 1030 1117 0000 0000 8899 5287, BIC/SWIFT: CITIPLPX

Rada Samorządu Doktorantów
konsultacje doktorantów 313 (budynek główny)