dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

mariusz.lipowski@awf.gda.pl

ORCID: 0000-0002-8389-7006

ResearchGate profile

konsultacje

gabinet 111 Gmach Główny, czwartek: 12.00 – 14.00

wypromowane doktoraty

  • Żaneta Szczepańska-Klunder (2016) Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych nauczycieli wychowania fizycznego
  • Magdalena Jochimek (2016) Aktywność fizyczna a psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych gimnazjalistów
  • Daniel Krokosz (2017) Uwarunkowania i motywy uczestnictwa w sportach ekstremalnych a poczucie zadowolenia z życia
  • Małgorzata Pogorzelska (2018) Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie uczniów w wieku 9 lat o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej – uwarunkowania psychospołeczne

CV POL

CV ENG

publikacje