stopnie doktora nadane przez Radę Naukową Akademii (od 2019 roku)

mgr Weronika Lepionka Wpływ zróżnicowania genów kodujących interleukinę-6 oraz interleukinę-1α na zmiany masy i składu ciała oraz wybranych wskaźników biochemicznych wywołane 12-tygodniowym treningiem
rozprawa doktorska stopień nadany: 2023-01-19
promotorzy: dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS; promotor pomocniczy: dr Ewelina Maculewicz
recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Czarny recenzja, prof. dr hab. Adam Maszczyk recenzja, dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego recenzja

dr Tomasz Dudziak Trening zdrowotny realizowany metodą obwodową a skład ciała i wydolność fizyczna dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 9-11 lat
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-12-15
promotor: prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
recenzenci: dr hab. Mariusz Zasada, prof. UKW Bydgoszcz recenzja, dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Warszawa recenzja

dr Mirela Kozakiewicz Sprawność psychomotoryczna dzieci urodzonych poniżej 35 tygodnia ciąży w wieku wczesnoszkolnym
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-09-29
promotorzy: dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. UG, promotor pomocniczy: dr Jolanta Zajt
recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Wierzba recenzja, dr hab. Krystyna Górniak, prof. AWF Warszawa recenzja

dr Joanna Bukowska Wpływ zróżnicowanego obciążenia zewnętrznego na rozkład nacisku stóp na podłoże i zdolność zachowania równowagi ciała w okresie późnego dzieciństwa i wczesnej adolescencji
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-07-04
promotorzy: dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, promotor pomocniczy: dr Dariusz Kruczkowski
recenzenci: dr hab. Henryk Duda, prof. AWF Kraków recenzja, dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Warszawa recenzja, dr hab. Ewa Puszczałowska-Lizis, prof. Uniwersytet Rzeszowski-Collegium Medicum recenzja

dr Magdalena Kochanowicz Wpływ zdalnego hartowania przez niedokrwienie kończyny dolnej na zmiany wybranych markerów stanu zapalnego indukowanych maksymalnym wysiłkiem anaerobowym
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-07-04
promotor: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
recenzenci: prof. dr hab. Jacek Zieliński recenzja, dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice recenzja

dr Katarzyna Micielska Zmiany stężenia miokin we krwi u kobiet w odpowiedzi na trening wytrzymałościowy
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-07-04
promotor: prof. dr hab. Ewa Ziemann
recenzenci: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice recenzja, dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF Kraków recenzja

dr Marta Flis Zmiany stężenia czynnika wzrostu fibroblastów (FGF21) w odpowiedzi na wysiłek fizyczny i ogólnoustrojową krioterapię
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-07-04
promotorzy: prof. dr hab. Ewa Ziemann, dr hab. Giovanni Lombardi
recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska recenzja, dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. AWF Kraków recenzja

dr Joanna Samulak Stężenie N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) w osoczu krwi ludzkiej w warunkach fizjologicznych i patologicznych
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-04-28
promotor: dr hab. Robert Olek, prof. AWF Poznań, dr hab. Łukasz Lewicki
recenzenci: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice recenzja, dr hab. Dominika Szalewska, prof. GUMed recenzja

dr Matteo Giuriato Biological evaluation in sport performance during childhood: an allometric approach
promotor: dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-04-28
recenzenci: dr hab. Jan Konarski, prof. AWF Poznań recenzja, dr hab. Marek Konefał, prof. AWF Wrocław recenzja, dr hab. Michał Wilk, prof. AWF Katowice recenzja

dr Gilmara Gomes de Assis The effect of the BDNF Val66Met polymorphism on BDNF expression and the counteract power of the exercise
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-04-28
promotor: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Czarny, Uniwersytet Rzeszowski recenzja, dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF Wrocław recenzja, dr hab. Grzegorz Trybek, prof. PUM Szczecin recenzja

dr Magdalena Piernicka Programy treningowo-edukacyjne a funkcja mięśni dna miednicy u aktywnych fizycznie nieródek
rozprawa doktorska stopień nadany: 2022-01-27
promotor: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, promotor pomocniczy: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ignasiak recenzja, dr hab. Artur Gołaś, prof. AWF Katowice recenzja

dr Artur Myśliwiec Wysiłek fizyczny o niskiej i wysokiej intensywności a zmienność glikemii i poziom wyrównania metabolicznego u młodzieży z cukrzycą typu 1
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-10-28
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
recenzenci: prof. dr hab. Artur Mazur recenzja, dr hab. Henryk Duda prof. AWF Kraków recenzja

dr Barbara Zarańska Aktywność muzyczno-ruchowa a stres i jakość życia kobiet w okresie średniej dorosłości
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-09-30
promotor: dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
recenzenci: dr hab. Dorota Ruszkiewicz, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach recenzja, dr hab. Piotr Żurek, prof. AWF Poznań recenzja

dr Karolina Rogowska Charakterystyka organizacji systemu sportu w Polsce w latach 1989-2019
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-09-30
promotor: dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak recenzja, dr hab. Ewa Kałamacka, AWF Kraków recenzja

dr Katarzyna Krasowska “Wpływ suplementacji witaminą D3 na równowagę, propriocepcję i urazowość oraz wybrane markery stanu zapalnego u młodych zawodników trenujących koszykówkę”
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-06-24
promotor: dr hab. Jan Kaczor, prof. AWFiS
recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska recenzja, prof. dr hab. Michał Żmijewski recenzja

dr Ewelina Perzanowska Wpływ ćwiczeń usprawniających i suplementacji witaminą D3 na chód i kontrolę postawy u osób po zabiegu operacyjnym typu ACIF
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-06-24
promotor: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, promotor pomocniczy: dr Wojciech Skrobot
recenzenci: dr hab. Marek Łyp, prof. WUM Warszawa recenzja, dr hab. Maciej Krawczyk, AWF Warszawa recenzja

dr Joanna Jaworska Efekty stosowania terapii zimnem w treningu zawodników judo i piłki siatkowej
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-06-24
promotor: prof. dr hab. Ewa Ziemann
recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska recenzja, dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. AWF Kraków recenzja

dr Mateusz Karnia Wpływ endogennych glikokortykoidów na metabolizm tlenowy i atrofię mięśnia szkieletowego
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-05-27
promotor: dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS, promotor pomocniczy: dr Dorota Myślińska
recenzenci: dr hab. Andrzej Borman, prof. UG recenzja, prof. dr hab. Jan Górski recenzja

dr Maja Tomczyk Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane wysiłkiem fizycznym oraz dietą
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-05-27
promotor: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
recenzenci: prof. dr hab. Józef Langfort recenzja, dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF Poznań recenzja,

dr Wojciech Kobza Wpływ terapii manualnej na zmniejszanie bólu i polepszanie jakości życia u chorych w wybranych jednostkach chorobowych 
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-04-29
promotor: dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, promotor pomocniczy: dr Paweł Lizis
recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Klimek, AWF Kraków recenzja, prof. dr hab. Bartosz Molik, AWF Warszawa recenzja, prof. dr hab. Roman Nowobilski, UJ Kraków recenzja

dr Łukasz Bielawa Trening zdrowotny Nordic Walking a zmiany stabilności posturalnej u kobiet w wieku 60-75 lat
rozprawa doktorska stopień nadany: 2021-03-25
promotor: dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
recenzenci: dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej recenzja, dr hab. Ewa Kozdroń, prof. AWF Warszawa recenzja

…w trakcie wprowadzania 🙂