Współczesne trendy w naukach o kulturze fizycznej – wykłady dla wszystkich roczników

10 marca 2023
10:00-11:30 Sport dla zdrowia czy zdrowie dla sportumotywacyjna funkcja celu dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
17 marca 2023
9.30-11.00 Okluzja mięśniowa a optymalizacja kształtowania siły i mocy mięśniowej dr Marta Bichowska
24 marca 2023
11.00-12.30 Badania ruchu człowieka w naturalnym środowisku – przegląd współczesnych metod biomechanicznych dr Piotr Aschenbrenner

I rok

14 października 2022
09:00-11:15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
28 października 2022
09:00-11:15 Komunikacja interpersonalna w zespole badawczym dr Daniel Krokosz
16 grudnia 2022
09:00-11:15 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
11:45-14:00 Metody przygotowania tekstu naukowego dr hab. Łukasz Radzimiński, prof. AWFiS
13 stycznia 2023
14:30-16:45 Etyka w badaniach naukowych dr Monika Żmudzka
3 lutego 2023
09:00-11:15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
21 kwietnia 2023
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
27 kwietnia 2023
10:00-13:00 Zaawansowane przeszukiwanie baz danych mgr Małgorzata Frąckowiak
11 maja 2023
10:00-13:00 Zaawansowane przeszukiwanie baz danych mgr Małgorzata Frąckowiak
12 maja 2023
09:00-11:15 Tworzenie baz danych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
11:45-14:00 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
18 maja 2023
10:00-13:00 Zaawansowane przeszukiwanie baz danych mgr Małgorzata Frąckowiak
19 maja 2023
08:45-11:00 Metody przygotowania tekstu naukowego dr hab. Łukasz Radzimiński, prof. AWFiS
26 maja 2023
09:00-11:15 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
11:45-14:00 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
2 czerwca 2023
11:45-14:00 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
16 czerwca 2023
09:00-11:15 Dydaktyka szkoły wyższej dr Żaneta Szczepańska-Klunder
14:30-16.45 Wykorzystanie menedżerów bibliografii dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
23 czerwca 2023
14:30-16.45 Wykorzystanie menedżerów bibliografii dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

II rok

14 października 2022
11:45-14:00 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
28 października
2022
11:45-14:00 Metody przygotowania tekstu naukowego dr hab. Łukasz Radzimiński, prof. AWFiS
4 listopada 2022
10:00-12.15 Interdyscyplinarność badań naukowych dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
9 grudnia 2022
09:00-11:15 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
16 grudnia 2022
09:00-11:15 Tworzenie baz danych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
11:45-14:00 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
14:30-16:45 Prawo własności intelektualnej dr Karolina Rogowska
3 lutego 2023
09:00-11:15 Tworzenie baz danych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
11:45-14:00 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
17 lutego 2023
09:00-11:15 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
21 kwietnia 2023
08:45-11:00 Metody przygotowania tekstu naukowego dr hab. Łukasz Radzimiński, prof. AWFiS
11:45-14:00 Aplikowanie o fundusze na badania naukowe dr hab. Anna Szumilewicz
12 maja 2023
09:00-11:15 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
11:45-14:00 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
2 czerwca 2023
10:45-13:00 Interdyscyplinarność badań naukowych dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
13:30-15:45 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
12 maja 2023
14:30-16:45 Zarządzanie projektami badawczymi dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
26 maja 2023
09:00-11:15 Metodologia badań naukowych dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
11:45-14:00 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
15 czerwca 2023
08:00-10:15 Dydaktyka szkoły wyższej dr Żaneta Szczepańska-Klunder

III rok

14 października 2022
09:00-11:15 Komunikacja interpersonalna w zespole badawczym dr Daniel Krokosz
21 października 2022
09:00-11:15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
11:45-14.00 Rozwój osobisty naukowca dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
28 października 2022
09:00-11:15 Rozwój osobisty naukowca dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
2 grudnia 2022
14:30-16:45 Zarządzanie zespołem badawczym dr Tomasz Taraszkiewicz
9 grudnia 2022
11:45-14:00 Zarządzanie projektami badawczymi dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
16 grudnia 2022
11:45-14:00 Tworzenie baz danych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
14:30-16:45 Zarządzanie zespołem badawczym dr Tomasz Taraszkiewicz
13 stycznia 2023
09:00-11:15 Interdyscyplinarność badań naukowych dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
11:45-14:00 Filozofia nauki dr Monika Żmudzka
3 lutego 2023
11:45-14:00 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
17 lutego 2023
09:00-11:15 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
11:45-14:00 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS
21 kwietnia 2023
14:30-16:45 Zarządzanie projektami badawczymi dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
12 maja 2023
14:30-16:45 Pakiety statystyczne w badaniach naukowych dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS

IV rok

21 października 2022
11:45-14:00 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
9 grudnia
2022
14:30-16:45 Zarządzanie projektami badawczymi dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
17 marca 2023
11:45-14:00 Prezentacja wyników badań dr Kinga Humińska-Lisowska
14 kwietnia 2023
10.00-12.15 Analiza bibliometryczna mgr Halina Choroszewska
21 kwietnia 2023
17:00-19:15 Zarządzanie projektami badawczymi dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

Zapraszamy na dodatkowe wykłady

5 marca 2023
08.00-11.45 Elements of biomechanics & movement control prof. Alexander Kostyukov & prof. Inna Sokolowska
11 marca 2023
08.00-11.00 Muscle physiology prof. Alexander Kostyukov & prof. Inna Sokolowska
12 marca 2023
08.00-11.45 Brain physiology & sensory systems prof. Alexander Kostyukov & prof. Inna Sokolowska
19 marca 2023
08.00-11.00 Spinal cord physiology prof. Alexander Kostyukov & prof. Inna Sokolowska

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

Moduł zajęć rok I rok II rok III rok IV liczba godzin
I II III IV V VI VII VIII
przedmioty ogólne:
1.Współczesne trendy w naukach o kulturze fizycznej 6666666648
2.Etyka w badaniach naukowych 33
3.Metodologia badań naukowych 666624
4.Zaawansowane przeszukiwanie baz danych 6612
5. Wykorzystanie menedżerów bibliografii 66
6.Prezentacja wyników badań 3333333324
7.Metody przygotowania tekstu naukowego 333312
8.Komunikacja interpersonalna w zespole badawczym 336
9.Dydaktyka szkoły wyższej 336
10.Tworzenie baz danych 333312
11.Pakiety statystyczne w badaniach naukowych 3366321
12.Aplikowanie o fundusze na badania naukowe 3339
13.Zarządzanie projektami badawczymi 333312
14.Prawo własności intelektualnej 33
15.Interdyscyplinarność badań naukowych 333312
16.Filozofia nauki 33
17.Rozwój osobisty naukowca 336
18.Zarządzanie zespołem badawczym 336
19.Analiza bibliometryczna 33
liczba godzin: 3636363636241212228
moduł seminaryjny:
1.Seminarium doktorskie 1212121212242424132
2.Forum dyskusyjne 6666666648
3.Sesja sprawozdawcza 6666666648
liczba godzin: 2424242424363636228
praktyki dydaktyczne:
1.Hospitacja zajęć 15-3015-3030-60
2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych 15-3015-3015-3015-3015-3015-3090-180

Szkoła Doktorska – program kształcenia i efekty uczenia się