Promotorzy

Kadra profesorska i obszary zainteresowań naukowych

dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS

marcin.bialas@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Pedagogika specjalna
Terapia zajęciowa
Historia wychowania

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

pawel.cieszczyk@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Genetyka sportowa
Genetyczne podstawy adaptacji indukowanej wysiłkiem fizycznym
Aktywność fizyczna dla zdrowia

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

marcin.dornowski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Badania naukowe prowadzone w zakresie: neurofizjologia (emg), neuropsychologia (eeg), biomechanika (czujniki inercyjne), wysiłkowe nietrzymanie moczu

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Antropologia sportu
Prozdrowotna aktywność fizyczna

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

piotr.godlewski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Społeczne aspekty sportu (politologia sportu, historia i metodologia historii sportu, organizacja i zarządzanie w sporcie, marketing w sporcie)
Społeczne aspekty aktywność fizycznej w naukach o kulturze fizycznej

prof. dr hab. Anna Grzywacz

anna.grzywacz@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

w trakcie uzupełniania

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS

ireneusz.haponiuk@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

w trakcie uzupełniania

prof. dr hab. Sergii Iermakov

sergii.iIermakov@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży (w kontekście – modelowania, kontrola pedagogiczna)
Modelowanie ruchów sportowców

dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS

wladyslaw.jagiello@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Zagadnienia związane z rozwojem fizycznym i sprawnościowym sportowców
Zagadnienia wieloletniego treningu w sportach walki

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Fizjologia wysiłku fizycznego
Trening sportowy w zespołowych grach sportowych
Znaczenie witaminy D w metabolizmie wysiłkowym sportowców
Wysiłek fizyczny w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 1 i 2
Testy wysiłkowe stosowane do oceny zdolności wysiłkowych sportowców
Fizjologiczne aspekty obciążeń treningowych w procesie treningu sportowego

dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS

Poziom efektywności wielu form fitness osób w różnym wieku (TBC, High Low Impact Aerobic, Trening oporowy, step)

dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS

mariusz.kaczmarczyk@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

w trakcie uzupełniania

dr hab. Barbara Kaczorowska-Hać, prof. AWFiS

barbara.kaczorowska@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Hematologia i onkologia dziecięca
Metabolizm żelaza u dzieci
Anemie hemolityczne
Hemoglobinopatie

prof. dr hab. Adam Kawczyński

adam.kawczynski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Fizjologia mięśni szkieletowych
Trening sportowy
Właściwości elastyczne mięśni szkieletowych i ścięgien człowieka w trakcie uzupełniania

dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS

andrzej.kochanowicz@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Nerwowo-mięśniowe podstawy adaptacji indukowanej treningiem sportowym
Kształtowanie możliwości siłowych i wytrzymałościowych człowieka
Biomechanika ruchy w gimnastyce

dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS

kazimierz.kochanowicz@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Optymalizacja procesu szkolenia sportowego,
Kontrola kompleksowa na różnych etapach zaawansowania sportowego
Indywidualizacja w procesie szkolenia sportowego

dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS

jakub.kortas@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Prozdrowotne aspekty treningu zdrowotnego osób w różnym wieku

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS

marcin.krawczynski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
Teoria sportu

prof. dr hab. Radosław Laskowski

radoslaw.laskowski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Fizjologia wysiłku i sportu: zmiany adaptacyjne pod wpływem wysiłków o różnej intensywności i czasie trwania, przeciążenie i przetrenowanie

dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS

agata.leonska-duniec@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Genetyczne podstawy adaptacji indukowanej wysiłkiem fizycznym
Rola genów w powstawaniu otyłości
Genetyczne predyspozycje do występowania uszkodzeń układu ruchu
Aktywność fizyczna dla zdrowia

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS

katarzyna.leznicka@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Ból – fizjologiczne i psychologiczne aspekty wrażliwości na ból, genetyczne uwarunkowania bólu, wpływ aktywności fizycznej na odczuwanie bólu u sportowców
Urazy i fizjoterapia w sporcie

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

mariusz.lipowski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Motywacyjna funkcja celu prozdrowotnej aktywności fizycznej – badania międzykulturowe
Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu obrazu ciała
Psychologiczne determinanty sukcesu sportowego

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

Genetyka w sporcie
Genetyka człowieka
Genetyka molekularna

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

waldemar.moska@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Organizacja sportu powszechnego i rekreacji ruchowej
Zarządzanie turystyką
Zrównoważony rozwój turystyki w Polsce
Uwarunkowania semantyczne w sporcie

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS

dariusz.olszewski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Wszelkie formy turystyki, sport, aktywność fizyczna, wykluczenia społeczne w zakresie dostępu do turystyki, sportu oraz aktywności fizycznych

dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS

zbigniew.ossowski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Uwarunkowania aktywności i sprawności fizycznej osób w wieku średnim i starszym
Adaptowana aktywność fizyczna oraz sport osób niepełnosprawnych
Rola treningu zdrowotnego i diety w profilaktyce wystąpienia niesprawności u osób w różnym wieku

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS

katarzyna.prusik@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Trening zdrowotny
Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych
Zapobieganie patologii starzenia się i starości

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS

krzysztof.prusik@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Teoria sportu
Trening sportowy i zdrowotny
Edukacja i promocja zdrowia

dr hab. Łukasz Radzimiński

lukasz.radziminski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Fizjologia wysiłku fizycznego
Periodyzacja i optymalizacja procesu treningowego
Analiza obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych w grach zespołowych

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

wojciech.ratkowski@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Efektywność procesu treningowego w odniesieniu do zmian hemodynamicznych i biochemicznych
Wysiłki o charakterze wytrzymałościowym a trening zdrowotny
Obciążenia treningowe w wytrzymałościowych konkurencjach biegowych

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS

marek.sawczuk@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Genetyka sportowa – genetyczne determinanty wydolności fizycznej
Nutrigenetyka i nutrigenomika – związek pomiędzy ludzkim genomem a sposobem odżywiania się i metabolizmem składników odżywczych
Molekularne aspekty wybranych chorób człowieka

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Zdolności adaptacyjne do wysiłku fizycznego – poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie efektywności procesu treningowego w gimnastyce sportowej, dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze ruchu, wybranych dyscyplinach sportowych i zdrowotnym treningu fitness

dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS

inna.sokolowska@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Badania naukowe prowadzone w zakresie: neurofizjologii, elektrofizjologii, fizjologii, biomechaniki, nanobiotechnologii

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

anna.szumilewicz@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Ćwiczenia a przebieg ciąży, porodu, połogu i rozwój dziecka
Ćwiczenia mięśni dna miednicy dla kobiet
Kwalifikacje zawodowe do prowadzenia ćwiczeń prozdrowotnych

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

andrzej.szwarc@awf.gda.pl
ResearchGate profil
Curriculum Vitae PL EN
publikacje

Efektywność procesu treningowego w grach sportowych
Teoria zespołowej gry sportowej – nabór i selekcja osobników uzdolnionych w kierunku gier sportowych
Ewaluacja sprawności działania w grze sportowej