planowane obrony

Rozprawy doktorskie dostępne są do wglądu w Biurze Spraw Doktoranckich AWFiS w Gdańsku
Obrony odbywają się w Sali Senackiej (gmach główny) w trybie hybrydowym

mgr Monika Majda Zastosowanie jednorazowej sesji biofeedback EMG w świadomym skurczu mięśni dna miednicy u kobiet w ciąży prawidłowej
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, promotor pomocniczy: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, AWF Wrocław recenzja, dr hab. Adam. Kosiński, GUMED Gdańsk recenzja
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00 – zapraszamy! link

mgr Hongli Yu Physical activity and health in pregnancy and the use of online tools
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
recenzenci: dr hab. Ewa Kwiatkowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie recenzja, dr hab. Ida Laudańska- Krzemińska, prof. AWF Poznań recenzja, dr hab. Wanda Forczek-Karkosz, prof. AWF Kraków recenzja

wszczęte postępowania
nadane stopnie doktora