planowane obrony

kolejne obrony rozpraw doktorskich planujemy na wrzesień 2021

Rozprawy doktorskie dostępne są do wglądu w Biurze Spraw Doktoranckich AWFiS w Gdańsku

mgr Michał Kosiński Zmiany w postrzeganiu lęku przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW Kielce
recenzenci: dr hab. Adam Kantanista, prof. AWF Poznań recenzja, dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice recenzja

mgr Artur Myśliwiec Wysiłek fizyczny o niskiej i wysokiej intensywności a zmienność glikemii i poziom wyrównania metabolicznego u młodzieży z cukrzycą typu 1
rozprawa doktorska
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
recenzenci: prof. dr hab. Artur Mazur recenzja, dr hab. Henryk Duda prof. AWF Kraków recenzja

mgr Karolina Rogowskia Charakterystyka organizacji systemu sportu w Polsce w latach 1989-2018
promotor: dr hab. Jacek Dariusz Olszewski, prof. AWFiS
rozprawa doktorska
recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak recenzja, dr hab. Ewa Kałamacka, AWF Kraków recenzja

mgr Barbara Zarańska Aktywność muzyczno-ruchowa a stres i jakość życia kobiet w okresie średniej dorosłości
promotor: dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
rozprawa doktorska
recenzenci: dr hab. Dorota Ruszkiewicz, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach recenzja, dr hab. Piotr Żurek, prof. AWF Poznań recenzja

wszczęte postępowania
nadane stopnie doktora