wszczęte przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Bartosz Gondek Turystyczno-rekreacyjno-sportowa infrastruktura kurortów Gdańska i Sopotu w latach 1871-1945 w perspektywie historycznej
promotor: dr hab. Renata Urban, prof. US Szczecin

mgr Michał Kosiński Zmiany w postrzeganiu lęku przedstartowego wśród pływaków w okresie adolescencji
rozprawa doktorska
promotor: dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW Kielce
recenzenci: dr hab. Adam Kantanista, prof. AWF Poznań recenzja I recenzja II, dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice recenzja I recenzja II

mgr Aleksandra Sajek Sport parkour i freerunning w postmodernistycznej preferencji ekstremalnej ekspresji ruchowej w terenie zurbanizowanym
promotor: dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

…w trakcie wprowadzania 🙂